Inspiratie bij het creëren van…


Bewustwording

Ik kan aan jou schrijven waar je nog meer bij stil mag staan. Ik mag je vertellen waar je nog meer over na mag denken in je leven om te kunnen overwegen of je tot actie over wil gaan. Wanneer je leest en er over nadenkt kun je je iets bewuster worden. Die bewustwording kan het begin zijn of een stimulans zijn van een groeiproces.


Rust

Ik kan stil staan bij wat je kunt doen voor jezelf in je hoofd. Ik kan je helpen te leren hoe je invloed kan hebben op je eigen denken vanuit je eigen wil. Ik kan je aanmoedigen om te overwegen nieuwe keuzes te maken. Deze nieuwe keuzes zouden je kunnen helpen die rust waar je naar verlangt binnen je leven meer te gaan creëren. In alles wat ik schrijf is het aan jou de keuze of je er iets mee wil doen.


Groei

Binnen de geschreven reading kan ik ideeën geven op welk vlak je jezelf zou kunnen ontwikkelen en/of op welk vlak je zou kunnen groeien. Het idee kan te maken hebben met je eigen denken. Ik kan in een reading uitleggen hoe je zelf invloed kan hebben op je eigen gedachten die groei mogelijk maakt. Het kan ook zijn dat ik iets omschrijf waardoor je ineens een nieuwe kijk kan krijgen op een bepaald aspect van je leven. Die nieuwe kijk kan er voor zorgen dat je WIL groeit om (nieuwe) stappen te gaan zetten die kunnen leiden tot groei.


Zingeving

Ik kan je vragen stellen om je te stimuleren op zoek te gaan naar jouw eigen zingeving van je leven. Ik kan je vragen je te richten op wat puur uit jou komt, zonder in gedachte rekening te houden met je omgeving of met andermans meningen. Jij weet het beste wat belangrijk is voor JOU in je leven en hoe JOUW invullingen JOUW leven nog meer de moeite waard maakt!


Inzicht

Ik kan een situatie gaan ontleden door als het ware de situatie in stukjes op te delen. Ik kan verschillende elementen gaan omschrijven en daarbij kan ik een proces gaan beschrijven die je mogelijk bij jezelf herkent. Ik kan je bewust over een situatie na laten denken en je helpen om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen over een bepaalde situatie.


Liefde

Ik kan je er aan herinneren jezelf de liefde te geven en te gunnen die je verdient. Ik kan gaan omschrijven op wat voor wijze je aandacht zou kunnen schenken aan jezelf om jezelf (nog meer) liefde te geven en te gunnen.


Positiviteit

Mijn wijze van schrijven kan iets positiefs bij mensen losmaken. De reading kan herkenning geven en handvatten geven hoe je een positieve mindset bij jezelf kunt creëren in wisselende situaties. Dus ook als je je in uitdagende omstandigheden begeeft. Omstandigheden die als zwaar ervaren kunnen worden.


Kracht

In de reacties op mijn readings kom ik regelmatig het woord KRACHT tegen. Het woord Kracht lijkt te staan voor de moed en kracht die iemand kan krijgen na het lezen van de reading. De kracht en moed om (nieuwe) stappen te durven zetten die goed voelen.


Focus

In de reading komt aan het licht waar je je op zou kunnen focussen op dit moment in je leven. Er wordt iets als het ware onder je aandacht gebracht waardoor je een focus krijgt op dit stukje. Door te lezen kun je je bewust worden van een bepaalde situatie. Die bewustwording kan er vervolgens weer toe leiden dat je de mogelijkheid krijgt om je gedachtes en acties omtrent die situatie bij te stellen. Het komt regelmatig voor dat ik mogelijkheden aanreik die je kunnen helpen om met een bepaalde situatie om te gaan. Tijdens het lezen van die mogelijkheden geldt altijd: voel wat goed voelt en doe wat goed voelt! Jij bepaalt!


Hoop

Als reactie op de geschreven reading ben ik al vaker het woord ’hoop’ tegen gekomen.
Het komt voor dat er hoop gehaald wordt uit de reading om veranderingen voor jezelf mogelijk te gaan maken.


Vertrouwen

Als reactie op de geschreven reading komt het krijgen van vertrouwen regelmatig naar voren.
Vertrouwen in de zin van dat je bijvoorbeeld durft te vertrouwen op een goede afloop, maar ook dat je durft te vertrouwen op je eigen positieve invloed die je kan hebben op een situatie.