Geschreven kind reading

LOGO RIJM

Kind reading

1 á 2 A4tjes volgeschreven in PDF, lettertype Cambria (body) 12.

Ik beschrijf in een reading wat je kan of mag weten omtrent een kind voor wie je een reading aanvraagt. Daarnaast kan ik ook wat beschrijven over jezelf ten opzichte van het kind. Inzichten kunnen leiden tot positieve invloeden vanuit jezelf. Ouders en opvoeders die zich willen inzetten voor een kind 🙂

Als je je wil ontwikkelen in relatie met een kind dan kan ik hier mijn reading op afstemmen. Door verbinding te maken met het Universum kan ik gaan luisteren en voelen welke boodschap een kind heeft aan jou. Het Universum weet wat het kind nodig heeft zonder dat het kind zich dit bewust hoeft te zijn.

In de reading breng ik iets onder de aandacht vanuit de energie van het kind. Dit kan jou aan het denken zetten. Het er over nadenken geeft je de mogelijkheid om tot actie over te gaan. De kans is groot dat je na het lezen van de reading ideeën vormt die de relatie tussen jou en het kind in positieve zin kunnen beïnvloeden. De energie kan gaan stromen in de richting van het creëren van mogelijkheden samen. De reading stimuleert om stappen te zetten in een positieve richting.Spiegel voor onszelf

Veelal is de boodschap vanuit het kind vooral op ons gericht en hoe wij met onszelf omgaan. Kinderen kunnen ons spiegels voorhouden, die ons kunnen confronteren met onszelf. Een situatiebeschrijving (als spiegel) kan confronterend zijn tijdens het lezen. Mijn ervaring is dat juist de confronterende boodschappen, je (positief) tot leren aan kunnen zetten. De reading kan soms zorgen voor een traantje maar is er vooral om JOU te helpen en daarmee OOK het kind te helpen. De reading kan je ondersteunen om je dingen bewust te worden over jezelf en over het kind. De reading kan je stimuleren eventuele acties te ondernemen om jezelf te ontwikkelen ten behoeve van het kind. Ik geloof erin dat wanneer je werkt aan je eigen geloof in jezelf en je eigenwaarde dat je er nog meer voor een kind kan zijn. Wanneer jij minder lekker in je vel zit, dan is er een grote kans dat een kind hierop reageert. Een kind kan wat minder stabiel zijn, net als jij op dat moment.


 

Kind: ‘Zo kun je met mij omgaan’

In de reading kan ik schrijven hoe het kind graag wil dat er met hem/haar omgegaan wordt in de omgang met jou.


 

Kind: ‘Help mij’

Het kan zijn dat ik in de reading mag schrijven welke hulp het kind graag van jou zou willen ontvangen. Ik kan omschrijven hoe je het kind op een bepaalde manier kan ondersteunen of bij kan staan. Soms snapt een kind een bepaalde situatie niet en komt er naar voren in de reading waarover je met het kind in gesprek kan gaan. Ik kan schrijven hoe je een kind een bepaalde situatie kan helpen begrijpen.


Kosten van de geschreven kind reading

35 euroCONTACT