Archieven

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van ‘Reading in je mail’.

 Met het aangaan van een dienst vanuit ‘Reading in je mail’ gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.


1. De actuele kosten voor een reading staan vermeld op www.readinginjemail.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.


2. Betaling dient u vooraf voor elke reading te voldoen via een overschrijving.


3. De diensten die ik aanbied zijn bedoeld voor zelfrealisatie.  Ik zal u op een integere wijze en naar beste inzicht en vermogen inspireren om tot inzichten en/of bewustwording te komen.

Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.


4. De reading geeft geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan het lezen van een reading op basis van vrije wil .

U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies of de begeleiding vanuit de reading.

Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door het lezen van een reading vanuit ‘Reading in je mail’, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.

Het Nederlands recht is dan van toepassing.


5. De aansprakelijkheid van ‘Reading in je mail’, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de reading.


6. Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Reading in je mail is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.


7. Reading in je mail streeft ernaar om de afgesproken leveringstermijn van de reading niet te overschrijden. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan u worden medegedeeld.


8. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.


 

Dit bericht is geplaatst op 11 september 2015.

Waar ben JIJ naar op zoek? / Wat wil JIJ graag voor jezelf?

Reading in je mail geeft inspiratie voor zelfontwikkeling
*Lees wat ‘Reading in je mail’ voor je kan doen

*Bewustwording

*Rust

*Groei

*Zingeving

*Positiviteit

*Inzicht

*Kracht

*Liefde

*Focus

6 redenen om jezelf te laten inspireren

  1. Je wil jezelf graag ontwikkelen en je bent op zoek naar input en inzichten.

 

  1. Je wil input waar je direct mee aan de slag zou kunnen en wat je in beweging kan brengen.

 

  1. Je wil best sleutelen aan je eigen wijze van denken omdat het je gelukkiger kan maken.

 

  1. Je wil leren van je eigen denken en hoe bepaalde patronen kunnen bestaan of doorbroken kunnen worden.

 

  1. Je wil dat het positieve naar je toe kan komen waarbij je je (nog meer) wil leren focussen op wie je diep van binnen bent, waar je behoeftes liggen en wat je graag wil.

 

  1. Je laat je graag voeden op een spirituele wijze waarbij je je wil laten verrassen wat er voor JOU geschreven zal worden

Mijn geschreven Reading kan je op weg helpen in je leven.

Je krijgt te lezen in de Reading waar je op dit moment in je leven aandacht aan kan schenken.

Ik omschrijf situaties in je leven en ik geef aan wat je hieruit mag leren 🙂

Het leren is vooral gebaseerd op de wijze hoe jij jezelf en je omgeving ziet en hoe jij de dingen om je heen ervaart.

Soms werken we onszelf tegen en denken kunnen we op een bepaalde manier die ons eerder tegenwerkt dan meehelpt in het leven. Ik help je graag bepaalde patronen bewust te worden en ik geef je graag handvatten ter inspiratie om deze patronen bewust positief te gaan beïnvloeden.

Jij bepaalt uiteindelijk zelf wat je uit de Reading wil halen en welke stappen je eventueel wil zetten. Jij hebt je eigen sleutel in handen 😉

Lees hier Ervaringen (Link klopt nog niet, nog even aan mijn man vragen 🙂 )van mensen die je al voor zijn gegaan.

Eerdere lezers haalden hoop, vertrouwen en kracht uit de Reading.

Wil je dat ik jou wat meegeef?

Voel voor jezelf of een Reading van ‘Reading in je Mail’ een goede keuze voor je zal zijn.

Ik wil je graag inspireren, maar ik mag het alleen als jij dat ook wil.

Doe wat goed voelt!

Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2015.